Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

gosienia
6623 9559 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSzczurek Szczurek
gosienia
5349 df31 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

February 11 2019

gosienia
6522 7445 500
Reposted frompastelowe pastelowe viapraesens praesens
gosienia
9824 69aa
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viairmelin irmelin

February 10 2019

gosienia
5667 73a8 500
Reposted fromNocephya Nocephya viaSzczurek Szczurek
gosienia
Eh trochę jednak się nie zgadzam. Tak samo mogą powiedzieć kobiety, że "facetom zależy tylko na jednym". Nie jest tak że jak znajdzie się właściwą osobę to i można się z nią kochać bez opamiętania jak i słuchać Fisza leżąc na kanapie i wierzyć, że nas nie zdradzi? 

February 09 2019

gosienia
5764 8dfc 500
Reposted fromsoftboi softboi viaPoranny Poranny

February 08 2019

gosienia
Właściwie to nie wiem, co dokładnie chcę robić w życiu. Wszystko wskazuje na to, że jakoś je zmarnuję.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viaxer xer
gosienia
3716 64c9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
gosienia
Reposted fromabsolem absolem viaSzczurek Szczurek
gosienia
Reposted frombluuu bluuu viaSzczurek Szczurek

February 06 2019

gosienia
1850 dffa
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

February 01 2019

gosienia
0598 70b4 500
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
gosienia
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viairmelin irmelin
gosienia
gosienia
6495 5357 500
Taki komplement, to ja rozumiem.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viapraesens praesens

October 16 2018

gosienia

Zawsze najgorzej jest rano. Zanim jeszcze człowiek doczołga się do powierzchni świadomości, ma to nieprzyjemne uczucie, że coś jest nie tak. A potem się budzi i rozpoznaje siebie, przypomina sobie wszystko i wie, że teraz jest zmuszony przeżyć ten nowy dzień aż do wieczora. Mózgowa maszyneria rusza powoli, zaczyna żuć, w prawo i w lewo, dostarcza te same słowa, zdarzenia, gesty, aż jest się gotowym do krzyku.

— Tove Jansson w liście do Evy Konikoff
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 07 2018

gosienia
8529 70b6 500
Reposted fromenn0 enn0 viaPoranny Poranny
gosienia

September 25 2018

gosienia
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl