Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2019

gosienia
3479 dc34 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

October 10 2019

gosienia
gosienia
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagracey gracey

September 24 2019

gosienia
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin

September 19 2019

gosienia
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszydera szydera
gosienia
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
gosienia
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera
gosienia
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
gosienia
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin

September 15 2019

gosienia
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
gosienia
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
gosienia
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaszydera szydera
gosienia
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
gosienia
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaszydera szydera
gosienia
3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viaszydera szydera
gosienia
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
gosienia
7991 4324 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
gosienia
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

September 12 2019

gosienia
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAndrofobia Androfobia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl