Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2018

gosienia

July 12 2018

gosienia
4879 3b33 500
Reposted fromhagis hagis viaPoranny Poranny
9059 9a64
Reposted fromartlover artlover viaPoranny Poranny

July 11 2018

gosienia
Nie poddawaj się, istnieją szanse, że Twój najlepszy pocałunek, najmocniejszy wybuch śmiechu i najwspanialszy dzień są jeszcze przed Tobą.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaconieco conieco

July 10 2018

gosienia
4140 2e25 500
Reposted fromspokodama spokodama viajointskurwysyn jointskurwysyn

July 08 2018

gosienia
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
gosienia
5214 71be 500

July 04 2018

gosienia
0499 8eaa 500
Reposted fromowca owca viaunmadebeds unmadebeds

July 03 2018

gosienia
8805 d006 500
gosienia
5854 815d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaPoranny Poranny

June 25 2018

gosienia
Czasami trzeba komuś opowiedzieć wszystko. Całe swoje życie. Otworzyć serce i duszę na oścież. Otworzyć umysł. Zrobić przeciąg słów, niech niesie naszą historię. Niech słowa ułożą się w innych dłoniach zupełnie bezpiecznie, opowieścią o tym kim byliśmy, jesteśmy i marzymy aby być. Opowieścią o tym co sp*eprzyliśmy i o tym, co udało nam się osiągnąć. O bzdurach i rzeczach niezwykle ważnych. O tym co złe i o miłości. O wyblakłych nadziejach i bezczelnej pewności, że nadejdzie nasze jutro.
— Aleksandra Steć
gosienia
8049 1fac
Reposted frommartynkowa martynkowa viaPoranny Poranny
gosienia
9236 f408 500
Reposted frompiehus piehus viaSzczurek Szczurek
gosienia
I chciałem Cię dotykać. Bez opamiętania i bezwstydnie. 
Ze spuszczonymi ze smyczy i obroży zmysłami.
— J.L. Wiśniewski
Reposted fromumorusana umorusana viaAndrofobia Androfobia

June 19 2018

gosienia
9574 3269 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaPoranny Poranny
gosienia
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny
gosienia
9545 da00 500
Dear Soupies
There is this vote going on 20. June 2018 on the EU parliament that will have huge impact on the internet how it is now! They prepared it in silence and I just discovered it yesterday.
They want filters all over the web to prevent copyright infringements. They: big media companies that didn't adopt to this new medium and think it's unfair that information can float free and that people can link to their sites without paying. This aims to other big companies like google and yahoo etc but it will bring many small sites to shut down, because they don't want to or cannot afford those filters. 
Data will be more caged than ever.  Science, journalists, artists, everyone using the net for inspiration and sharing knowledge won't be able to get informations without paying or other barriers. Social media as we know it will die, meme-culture will die.
Please take action. Write an eMail, take a phone call, at least read and then share these links:
SAVE OUR INTERNET – German
SAVE OUT INTERNET – English
gosienia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl