Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 12 2018

gosienia
https://78.media.tumblr.com/ec4a07418057ac87c176fcbd320b71a9/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/57bc9e6d8d8c21684354825ba5bbac92/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o2_r1_540.gifhttps://78.media.tumblr.com/989cebe5e07371c22bfe904c243c2387/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o3_r1_540.gif
https://78.media.tumblr.com/08a202017cd0380f83670b8f5d858abe/tumblr_p1cxvo9VBl1uax063o5_540.gif
Reposted fromthebelljar thebelljar viatwice twice
gosienia
2712 3edd
Reposted frometernaljourney eternaljourney viairmelin irmelin
gosienia
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
gosienia
Tak naprawdę najbardziej zawiodłam się na inteligencji ludzi, bo wolą być puści i zapełniać się papką, niż szukać, wątpić, pytać i ryzykować rzeczy trudne.
gosienia
Mówią, że przeszłość jest już za nami. Ale to nie prawda - przeszłość jest w nas. Uczyniła nas tym, kim jesteśmy dziś.
— Regina Brett, "Kochaj"
Reposted fromnivea nivea viaszydera szydera
7463 e997
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
6082 579e

Yeah, I don’t think all of it is going to happen

Reposted frommyry myry viatwice twice
gosienia
Reposted frombluuu bluuu viaSzczurek Szczurek
gosienia
5266 1f80 500
Flicka Elisa
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
gosienia
Czas robi swoje. A ty, człowieku?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
gosienia
4414 0b9d 500
gosienia
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAndrofobia Androfobia
gosienia
gosienia
8730 dea3 500
Reposted fromdobby dobby viaAndrofobia Androfobia
gosienia
1195 55d6 500
Reposted frompiehus piehus viaAndrofobia Androfobia

February 03 2018

gosienia
1446 446c 500
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin

January 29 2018

gosienia
gosienia
6838 99d8
Reposted fromczinok czinok viairmelin irmelin
gosienia
Reposted fromantichris antichris viairmelin irmelin
gosienia
2804 28c8 500
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl