Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2019

gosienia
If you’re not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and loving the people who are doing the oppressing.
— Malcolm X
Reposted fromaema aema viaPoranny Poranny
gosienia
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaconieco conieco
gosienia
6057 bc74 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viairmelin irmelin

May 16 2019

gosienia
Widocznie można przeżyć nawet to, co najgorsze.
— Marek Edelman "I była miłość w getcie"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
gosienia
3866 9d73 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viaPoranny Poranny

May 14 2019

gosienia
7423 3318 500
Reposted frompastainmy pastainmy viaPoranny Poranny
gosienia
Pomyśl, jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
gosienia

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaszydera szydera
gosienia
Nie chciałem spotykać żadnego starego znajomego. Takie spotkania są jeszcze gorsze od pogrzebów. To największa tortura - próba znalezienia kogoś, kogo kiedyś się znało, w obcej, nagle pojawiającej się zupełnie znikąd osobie, w prostych, uśmiechniętych zdaniach, udawanie kogoś, kim było się kilkanaście lat temu, wyłącznie po to, aby osiągnąć jakikolwiek pułap porozumienia. Ludzie znikają nawzajem ze swojego życia. Tak ma być. To naturalne. Z jakiegoś powodu się skasowaliśmy, więc teraz nie udawajmy, że się znamy, rozumiemy i mieszkamy na tym samym świecie, że mówimy tym samym językiem.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera

May 13 2019

gosienia
0003 1176 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
gosienia
6936 b787 500
Reposted fromparafina parafina viairmelin irmelin

May 09 2019

gosienia
2316 ef77 500
Reposted fromtotal1ty total1ty

May 08 2019

gosienia
1633 c922 500
Reposted fromsavatage savatage viaSzczurek Szczurek

May 07 2019

8492 122c
Reposted fromnowherextohide nowherextohide viairmelin irmelin

May 06 2019

gosienia
gosienia
Zawsze coś będzie łączyło ludzi, którzy choć przez chwilę byli ze sobą szczęśliwi.
Reposted fromakward akward viaAndrofobia Androfobia
gosienia
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
gosienia
7156 4f11 500
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin

April 29 2019

gosienia
Szczęśliwych zakończeń należy szukać w księgarniach, na półkach z powieściami. W rzeczywistości nikt nie gna za ukochaną przez lotnisko, by zatrzymać ją w ostatniej chwili, kiedy już wsiada do samolotu. Najbardziej popularny chłopak w szkole nie zakochuje się w kujonce.
Prawdziwa miłość nie wszystko wybacza. Prawdziwa miłość nie zawsze zwycięża. I co najważniejsze, prawdziwa miłość nie zawsze kończy się szczęśliwie - i nie o to w niej chodzi. Miłość zmienia ludzi. Kształtuje ich. Spala serce na popiół, ale później powstaje ono silniejsze niczym feniks, silniejsze i wspanialsze niż kiedykolwiek.
— Holly Bourne
gosienia
3601 ef22 500
rodzinne. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl