Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2017

1170 9a92

😔

Reposted fromkostuchna kostuchna viaconieco conieco
7728 5a6d
gosienia

October 17 2017

gosienia
8172 8b7b 500
~ Leopold Tyrmand, Dziennik 1954
Reposted fromtimetolove timetolove viairmelin irmelin

October 11 2017

gosienia
Chciałbym, żebyśmy mieli normalne życie. Żebyś każdej nocy leżała przy mnie. Żebyś nie ocierała się o świat, do którego nie należysz. Chciałabym, żebyś Ty chciała to zmienić. Ale akceptuję to. Żebyśmy byli zdani na siebie. Żebyśmy mogli sobie udać, kochać  się, sprawiać, żeby świat był lepszy. Żebyśmy radzili sobie z kłopotami, które mamy, i cieszyli się sobą, swoimi przyjaciółmi, znajomymi, żebyśmy mogli realizować swoje pasje, żebyśmy nie zapomnieli, że chodzi o nas. Nawet jeśli zdarzą się różne rzeczy, które ludziom się zdarzają. Trudne momenty. Jeśli nawet zwątpimy, to żebyśmy mogli liczyć na nasza pamięć o tym, co jest między nami. Żebyśmy przetrwali to, co życie nam przyniesie. Żebyśmy wiedzieli, że cokolwiek się przydarzy, i tak my jesteśmy najważniejsi. Tak, chciałbym.
4477 6fd2 500

albrechtetgiselle:

Reblog again? After all this time?

Always.

Reposted fromusagii usagii viajointskurwysyn jointskurwysyn

October 10 2017

gosienia
0405 f795 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek viaszydera szydera

October 09 2017

8768 fafd
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
My God, my God, whose performance am I watching? How many people am I? Who am I? What is this space between myself and myself?
Fernando Pessoa, from The Book of Disquiet (via echymosis)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaPoranny Poranny

October 08 2017

gosienia
1853 a3bc
.
Reposted fromcollageanka collageanka viaszydera szydera
gosienia
oppai (おっぱい) - the feeling of waiting for someone that you know that won’t come back.
Reposted fromunknownpleasures unknownpleasures viaszydera szydera

October 03 2017

gosienia
2081 44b9 500

September 26 2017

gosienia
Kochać kogoś, to jak wprowadzić się do nowego domu. Na początku człowiek zachwyca się tym, co nowe, każdego ranka się dziwi, że to należy do niego, jakby się bał, że w każdej chwili ktoś może wpaść przez drzwi i powiedzieć, że zaszła pomyłka, że wcale nam nie przysługuje takie piękne mieszkanie. Ale z biegiem lat fasada niszczeje, tu i ówdzie drewno pęka i już kocha się ten dom nie za to, jaki jest doskonały, tylko raczej dlatego, że nie jest. Człowiek uczy się jego wszystkich kątów i zakamarków. Jak otwierać drzwi, żeby klucz nie blokował się w zamku, kiedy jest zimno na dworze. Które deski w podłodze się uginają, kiedy się po nich stąpa, i jak otwierać drzwi szafy, żeby nie skrzypiały. To właśnie to, te wszystkie małe tajemnice sprawiają, że to naprawdę jest twój dom.
— Fredrik Backman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaconieco conieco

September 24 2017

2451 6c38
Reposted fromunco unco viaszydera szydera
gosienia
jeśli chodzi o porządek, to zawsze mam w pokoju czystą.
gosienia
Mądre pomysły przychodzą, jak już coś spierdolisz.
— Konfucjusz
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
gosienia
8153 5b6c
Reposted frompeper peper viaszydera szydera
gosienia
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted bynergoszyderamesoutetylkotobieolvido

September 22 2017

gosienia
7689 7394
Reposted fromSzczurek Szczurek

September 21 2017

gosienia
7815 0da4 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl