Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 23 2018

gosienia
Czas wyłączyć zadawanie pytań. Przestać ogarniać, dlaczego to w ogóle się dzieje. To się staje. To pewna konsystencja rzeczywistości, jej budowa, przyzwyczaiłeś się do pewnego stanu skupienia, bo nikt jej jeszcze do tej pory tak bardzo nie podgrzał.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viaszydera szydera
gosienia
3331 e885 500
gosienia
Reposted fromewelina ewelina viaunmadebeds unmadebeds
gosienia
9980 673d
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

April 17 2018

studyblr:

me: i’m so motivated. i’m gonna do this. i will achieve everything

me, a second later: you know my bed is actually just…. better

Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viairmelin irmelin
gosienia
3321 b4fa 500
Reposted fromhissyfit hissyfit viairmelin irmelin
9631 a73c
Reposted frombrumous brumous viajointskurwysyn jointskurwysyn
gosienia
6628 d9fe 500
Reposted fromSanthe Santhe viaPoranny Poranny

April 16 2018

gosienia
Reposted fromFlau Flau viaPoranny Poranny
gosienia
Dzisiaj nikt już prawie nie telefonuje. Dzisiaj przede wszystkim się pisze. To pozwala ograniczyć ryzyko. Przynajmniej na pozór. Można się spokojnie zastanowić nad odpowiedzią. Wyeliminować niebezpieczeństwo, że powie się coś niewłaściwego albo spontanicznie zareaguje w nieodpowiedni sposób. Lepiej już wysłać wiadomość, którą można wielorako interpretować. Problemem jest jednak dystans w tego rodzaju komunikacji. Nie zbliża nas ona do siebie. Ten rodzaj komunikacji jest idealną pożywką dla wszystkich domysłów. Nie tylko z powodu pola do interpretacji, które stwarzają takie wiadomości, lecz również dlatego, że dziś możemy już sprawdzić, kiedy dana osoba po raz ostatni "była widziana" albo czy już przeczytała naszą wiadomość. To jedna z wad transperantności, z jaką dzisiaj możemy się komunikować. Niepokój ogarnia już na samą myśl, jak wielką wagę zaczęliśmy przywiązywać do informacji "ostatnio widziany" - i do ilu nieprzyjaznych wniosków dochodzimy, jeżeli ktoś wprawdzie przeczytał naszą wiadomość, ale jeszcze nie odpowiedział.
— Michael Nast "Pokolenie JA. Niezdolni do relacji"
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaPoranny Poranny
gosienia
To najbardziej samotna rzecz na świecie, czekanie, aż ktoś was znajdzie.
— Patti Smith
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn
gosienia
I te krótkie momenty kiedy czułem, że ty czujesz to samo.
— J.L.WIŚNIEWSKI
Reposted frompoolun poolun viairmelin irmelin

April 15 2018

gosienia
Reposted fromKubitsky Kubitsky viaszydera szydera

April 14 2018

gosienia
6111 5e4d
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
gosienia
0552 129d
Reposted fromGIFer GIFer viajointskurwysyn jointskurwysyn
gosienia
0661 5da3
Reposted fromkarmacoma karmacoma vianikotyna nikotyna
gosienia
4021 b5a7
Reposted fromcountingme countingme viaszydera szydera
gosienia
Pomyśl jaki świat byłby piękny, gdyby ludzie spotykali się w odpowiednich momentach życia. A nie o parę lat i zdarzeń za późno, za wcześnie. Gdyby mówili to, o czym tak zaciekle milczą. Ile nocy byłoby przespanych, ile serc nie aż tak pustych.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
gosienia
Synku, w piekle na powitanie pokazują ci wszystkie twoje niewykorzystane szanse, pokazują, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś we właściwym czasie wybrał właściwe wyjście. A potem pokazują ci wszystkie te chwile szczęścia, które straciłeś śpiąc, wiesz, synuś, że my przesypiamy połowę życia? I tym wszystkim śpiochom takim jak ty pokazuje się w piekle, co mogli w życiu osiągnąć, gdyby budzili się w porę.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera

April 10 2018

gosienia
MOJA SPITAPIWEM DUSZA MA W SOBIE WIĘCEJ SMUTKU NIŻ WSZYSTKIE UMARŁE CHOINKI ŚWIATA!
— Charles Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl