Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2019

gosienia
gosienia
Nie daj mi, Boże, podróżować tam, dokąd nie powinniśmy podróżować. Uchroń mnie przed wędrówką w czasie, pozwól mi zostać tam, gdzie jest miejsce moje. Pozwól mi mieszkać między przyszłością a przeszłością, między jutrem a wczoraj. Niech się nic, co się stało, nie odstaje i niech się nie staje nic, co jeszcze nie dojrzało, aby stać się. Niech się dzieje normalność, choćby byłą najokrutniejsza. I niech się nie cofa ani nie śpieszy zegar czasu mojego, niech nie wracają cienie świetności ani marności mojej. Amen.
— Agnieszka Osiecka, Zabiłam ptaka w locie.
Reposted frommhsa mhsa viaconieco conieco

December 06 2019

gosienia
7089 2893
Reposted fromcogitavi cogitavi viairmelin irmelin
gosienia
8226 d92d
Reposted fromLukilukister Lukilukister viairmelin irmelin

November 20 2019

2216 41b4 500
Reposted fromunco unco viaunmadebeds unmadebeds
gosienia
9830 e041 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viairmelin irmelin
gosienia
6286 95dd
Reposted from4777727772 4777727772 viaPoranny Poranny

October 20 2019

gosienia
3479 dc34 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

October 10 2019

gosienia
gosienia
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagracey gracey

September 24 2019

gosienia
7448 badf 500
Reposted fromcontigo contigo viairmelin irmelin

September 19 2019

gosienia
6601 68bd
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaszydera szydera
gosienia
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaszydera szydera
gosienia
3227 0d90 500
Reposted fromRowena Rowena viaszydera szydera
gosienia
Nikt nie chce być singlem, ale też mało kto umie zbudować związek. Nakarmieni popkulturą, wypchani sztucznymi wzorcami oczekujemy od drugiej strony wyimaginowanej doskonałości, sami za bardzo nie chcąc nic dawać. Wyposażamy naszych wyimaginowanych partnerów w zestawy często sprzecznych cech, przy okazji doczepiając im w fantazjach twarze znanych, amerykańskich aktorów. Nie potrafimy przyjąć do wiadomości faktu, że zawsze ten ktoś będzie podobał nam się trochę mniej, zawsze czymś nas wkurzy, zawsze w jakiś sposób zawiedzie nasze zaufanie, o czymś zapomni, gdzieś się spóźni, gdzieś posieje naszą ulubioną rzecz. Jest to dla nas nie do zniesienia, bo moment, gdy życie rozmija się z naszymi marzeniami, traktujemy jako osobistą klęsk.
— Jakub Żulczyk
gosienia
2945 35dd 500
Reposted fromzie zie viairmelin irmelin

September 15 2019

gosienia
You must have pride, for all the steps that nobody saw you make.
— Pluto
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
gosienia
Ojciec nauczył mnie jednej ważnej rzeczy: jeśli kiedykolwiek postąpisz wobec kogoś źle, ten ktoś być może o tym zapomni lub się nawet o tym nie dowie, Ty natomiast nie zapomnisz o tym nigdy.
— Graham Masterton
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaszydera szydera
gosienia
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viaszydera szydera
gosienia
7724 326d 500
Reposted frompiehus piehus viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl