Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2019

gosienia
Chciałbym się jeszcze powłóczyć z Tobą, póki żyjemy i mam Cię obok.
— Koniec Świata ''Oranżada''
Reposted frompsychodelik psychodelik viaszydera szydera
gosienia
3092 1c8c 500
Reposted fromJustVicky JustVicky viaszydera szydera
gosienia
Związki nas stwarzają. Są czymś najważniejszym w życiu. Od tego, z kim jesteś, zależy to, kim będziesz. Nie jesteś tym, co jesz, ale tym, kogo kochasz.
— Manuela Gretkowska, Trudno z miłości się podnieść.
Reposted fromlovvie lovvie viaszydera szydera
gosienia
7991 4324 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaszydera szydera
gosienia
9395 1dd8 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin

September 12 2019

gosienia
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaAndrofobia Androfobia
gosienia
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
gosienia
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

September 11 2019

gosienia
6504 6899 500
Reposted fromnyaako nyaako viairmelin irmelin

September 07 2019

gosienia
9113 cbd3 500
Reposted frompiehus piehus viajointskurwysyn jointskurwysyn
gosienia
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viajointskurwysyn jointskurwysyn

September 06 2019

gosienia
Nie jestem w stanie nic zrobić, nie mam mocy sprawczej, nie umiem, nie mam planów, celów. Jakby była siedemnasta trzydzieści, a ja właśnie wyszłabym z zatłoczonego autobusu i na przejściu dla pieszych pękłaby mi torba, w której miałam wszystko. Jeszcze bardziej nie wiem jak żyć.
— Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaszydera szydera

September 02 2019

gosienia
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin
gosienia
5004 e636
Reposted fromflesz flesz viairmelin irmelin

August 22 2019

gosienia
6762 5d51 500
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
gosienia
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
Reposted frombittersweetxoxo bittersweetxoxo viairmelin irmelin
gosienia
4741 dd85
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaPoranny Poranny
gosienia
4873 fa7a 500
When it’s cold enough to see the melody.
Reposted fromPoranny Poranny
gosienia
2454 de5e 500
Reposted fromfeegloo feegloo viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl